شماره تلفن همراه مدیر سایت :
09170123266

ادرس ایمیل :
info@mentorvid.com

مدیریت :
پیام یزدانیان